Dzisiaj jest: 20 listopada 2019
Imieniny obchodzą: Edyta, Edmund, Anatol
Rozmiar tekstu
Parafia Św. Stanisława Biskupa i Męczennika
Parafia Św. Stanisława Biskupa i Męczennika

† Odeszli do Pana †

+ Halinę Rozentalską - ul. Na Szaniec 8

+ Jana Skalskiego – ul. Widok 16

+ Józefa Smagę – ul. Zwycięstwa 1

Janinę Konkiewicz - ul. Na Szaniec 6

Krzysztofa Sochackiego - Al.Pokoju 28

Marię Łabuź - Al.Pokoju 37

† Wandę Hanszke - ul. Ofiar Dąbia 2

Edwarda Dziedzica - ul. Bajeczna 7

  Helenę Jaworowską - Al. Pokoju 37

  Stanisława Nowaka - ul. Na Szaniec 21

  Annę Garlej-Solak - ul. Zwycięstwa 1

  Mieczysława Świerczka - Al. Pokoju 22

  Andrzeja Korzeniaka - ul. Widok 8

  Władysława Fundament - ul. Na Szaniec 12

  Irenę Snichowską – ul. Widok 20

  † Józefa Klasińskiego – ul. Widok 35

  Pawła Suder – ul. Widok 14

  Mariana Gajoch – ul. Półkole 9

  Krystynę Jusiel – ul. Widok 35A

  Cecylię Lizoń – ul. Widok 14

Grzegorza Nowaka – ul. Al. Pokoju 24

Stanisławę Kurdziel – ul. NA Szaniec 21

Janinę Wrońską – ul. Widok 6

 Andrzeja Szymeczko – ul. Na Szaniec 23

Mariannę Rzewuską – ul. Świtezianki 3

Wacława Mikulskiego – Al. Pokoju 22

Maksymiliana Piątka  – Al.Pokoju 24

Józefa Janiszewskiego – ul. Widok 12

Janinę Duda Krupa – ul. Na Szaniec 8

Halinę Wijas – Al.Pokoju 22

Rafała Żabówka – Na Szaniec 21

Łucję Stangret - Al.Pokoju 22

Janusza Kaptynę - Al.Pokoju 22

† Jana Rudka - Al.Pokoju 37

Wiktorię Tracz – ul. Na Szaniec 21

† Teresę Walawską – ul. Widok 12

Barbarę Krawcewicz – ul. Widok 16

Janusza Suchan – Al.Pokoju 30

Jana Kotlarczyka – ul. Bajeczna 7

Zbigniewa Gargasa – Al. Pokoju 37

Mirosławę Król – ul. Bajeczna 1

Stanisława Filka – ul. Widok 41

Danutę Małek – Al. Pokoju 28

Władysława Emilewicza – ul. Widok 14

Jolantę Bednarską - ul. Na Szaniec 10

Włodzimierza Marcinkowskiego - ul. Na Szaniec 23

Andrzeja Junikiewicza – ul. Bajeczna 3

Janinę Miernik – ul. Widok 6

 Zbigniewa Jureckiego - ul. Na Szaniec 17

 Stefanię Zakrzewską - Al. Pokoju 26

† Alicję Leśniak - ul. Widok 14

 
 Jerzego Lachowicza - ul. Widok 10
† Teofilę Zębalską - Al.Pokoju 24
† Jana Kolasińskiego - Al.pokoju 41
† Atrura Jędrzejczyka - Al.Pokoju 26
† Stefana Mendel - ul. Widok 2

† Annę Krzemień - Al.pokoju 22

† Władysławę Kudas - ul. Półkole 5

† Janusza Olszanieckiego - ul. BAjeczna 1

† Krystynę Dąbrowską - ul. Świtezianki 9

† Andrzeja Olesińskiego - ul. Widok 12

† Janusza Łaptaś - ul. Widok 22

† Marię Cebula - ul. Zwycięstwa 1

† Józefa Krupę - ul. Widok 6

 † Jana Spędzia - Al.Pokoju 43

Krystynę Jasieniak – ul. Bajeczna 7
 Zbigniewa Sieklińskiego - ul. Półkole 7
  Bronisława Rzewuskiego – ul. Świtezianki 3
 
 Stanisławę Pietryka – ul. Błonie Beszcz 27
 
 Aleksandrę Czekajską – ul. Na Szaniec 23
 
 Jana Suder - ul. Widok 14
 
 Ryszarda Ściborowskiego – ul. Świtezianki 3
 
 Zofię Kuglin – ul. Na Szaniec 6
 
  Zofię Pajor - Al. Pokoju 24

Stanisławę Kaczmarczyk - ul. Widok 16

 
 Zdzisławę Długosz - ul. Widok 16
 
 Zbigniewa Kontykiewicza - ul. Półkole 5
 
 Zofię Żychowską – ul. Widok 8
 
 Marię Gołda – ul. Widok 10
 
 Stanisława Grzesika – Al. Pokoju 43
 
 Jadwigę Glinka – ul. Widok 18
 
  Władysława Grabowskiego – Al. Pokoju 43 
 
†  Antoninę Sadło – Al. Pokoju 24
 Danutę Siekańską – ul. Widok 18
Jana Gila - Al. Pokoju 28
Pawła Kapałę - ul. Półkole 7

 Danutę Leśniak - ul. Bajeczna 7

 Lidię Róg – ul. Na Szaniec 21

 Janinę Łastowską – Al. Pokoju 43

 Aleksandra Szczerbińskiego – ul. Na Szaniec 12

 Stefanię Grabowską – Al. Pokoju 43

† Marcina Gajewskiego – ul. Bajeczna 1

†  Halinę Wąs – ul. Widok 20

† Mieczysława Kwiatkowskiego – ul. Na Szaniec 21

†  Marię Włodkowską - ul. Bajeczna 7

†  Józefa Kowalskiego - ul. Na Szaniec 21

†  Józefa Gawrona - Zebrzydowice

 Annę Kuchcińską – ul. Widok 14

† Antoniego Tomera - ul. Bajeczna 1 

† Stanisławę Turlej - ul. Widok 10

† Stanisławę Małota - ul. Bajeczna 5

† Marię Turską - Al.Pokoju 41

† Helenę Nowak - ul. Na Szaniec 8

† Henryka Pacula - Al.Pokoju 24

†Jana Fugiel - Al.Pokoju 22

† Marka Trzeciaka - Al.Pokoju 26

† Jadwigę Żychowską - ul. Widok 8

† Edwarda Tyrała - Al.Pokoju 30

†Piotra Szlachetkę - ul. Bajeczna 1

† Elżbietę Mayer - Al.Pokoju 24

† Halinę Korepta - ul. Na Szaniec 23

† Henryka Karkus - ul. Widok 20

 Jowitę Trautan - ul. Nizinna 7

 Ewę Gołąbek - ul. Widok 20

 Edwarda Ogonek - ul. Na Szaniec 6

 Antoniego Gawlika – ul. Widok 12

 Władysławę Postawa – ul. Zwycięstwa 4

 Annę Adamowicz – ul. Na Szaniec 21

 Marię Misiura - ul. Bajeczna 7

† Wacława Raszke – ul. Półkole 5

† Helenę Lutowską - ul.Bajeczna 1

 Reginę Włodarczyk – ul. Na Szaniec 17

 Janinę Siembab – Al. Pokoju 30

 Jerzego Korzeń – Al. Pokoju 28

 Marię Drozdowską - Al. Pokoju 30

 Marka Getke – ul. Widok 39a

†  Oskara Szeląga – ucznia VI klasy SP nr 18

†  Anastazję Wołek - ul. Widok 39

†  Jerzego Łyczko  - ul. Widok 20

†  Kazimierza Kurzydym - Al. Pokoju 37

†  Stanisławę Bąk – Al. Pokoju 37

† Janusza Piech – ul. Widok 12

† Wiesława Daniel – ul. Al.Pokoju 37

†  Mieczysława Skotnicznego – ul. Widok 7

†  Joannę Biesiada – ul. Zwycięstwa 6

†  Janusza Szewczyka - ul. Widok 14

† Helenę Mazur – ul. Widok 8

† Władysława Kawulę – ul. Widok 6

† Marię Kowalczyk  – ul. Na Szaniec 23

†  Krystynę Zaworską – ul. Świtezianki 9

 Alicję Tryner – ul. Widok 2

 Krystynę Dobrzańską – ul. Na Szaniec 21

 Zofię Karpierz – Al. Pokoju 28

Wandę Marianowską – Al. Pokoju 24

† Genowefę Gondek - ul. Świtezianki 5

† Krzysztofa Bem - Al.Pokoju 45

 Jacka Watoła - Al.Pokoju 45

 Antoniego Szczerba - Al. Pokoju 43
 Wojciecha Rogowskiego - ul. Al.Pokoju 26
  Edwarda Skowrońskiego - ul. Bajeczna 1
 Ewę Kurską - ul. Widok 14a

Elżbietę Bułat – ul. Bajeczna 7

Emilia Łagos – Al. Pokoju 30

Władysława Filipskiego – ul. Bajeczna 5
Elżbietę Śpiewla – ul. Zwycięstwa 18
 Wiesława Kośnika – Al.Pokoju 26
Andrzeja Papiernika - ul. Widok 18
Marię Małecką – ul. Bajeczna 11
Wandę Janczur  - ul. Bajeczna 1
Ryszarda Karpińskiego - Al. Pokoju 24
Annę Soczyńską - ul. Widok 16
Mariannę Olszanowską - ul. Bajeczna 3
Marka Zasada – ul. Widok 39a
 Bronisława Jakubowskiego - Al. Pokoju 30
Jana Śledź - ul. Bajeczna 1
Bronisławę Pietrzyk – ul. Widok 8
† Olgę Sikora – Al.Pokoju 26
Annę Burek - ul. Al. Pokoju 41
Łucję Michalską - ul. Bajeczna 1
Stanisławę Gawin – Al.Pokoju 41

Czesława Klamka – ul.Bajeczna 3

Danutę Urbańską – ul. Bajeczna 5

Teresę Romanowską - Sucha Beskidzka

Telesforę Kania – ul. Na Szaniec 8

† Florentynę Czort – ul. Na Szaniec 21

Barbarę Gostek – ul. Półkole 7

Emilię Kochańską – ul. Al.Pokoju 43

Jana Bielec – ul. Na Szaniec 10

Mariana Jakóbiaka – ul. Świtezianki 11

Aleksandrę Panek – ul. Widok 10

Eugenię Mijalczewską – ul. Widok 14

Zdzisława Staszczaka – ul. Na Szaniec 17

Janinę Bykowską – ul. Na Szaniec 8

Rocha Maciąg – ul. Widok 22

Adelę Filipowską – ul. Bajeczna 3

† Władysławę Litwinienko – ul. Widok 6

 Leszka Grucę – ul. Widok 18

Elżbietę Gniadek – ul. Bajeczna 1

Andrzeja Ciesielskiego - ul. Świtezianki 9

Joannę Goraj - ul. Bajeczna 5

Stanisława Salawę - ul. Widok 25

Władysławę Kurpan - ul. Bajeczna 3

Janinę Kos - ul.Półkole 7

Pawła Foszczyńskiego – ul.Widok 22

† Grażynę Kornelską – ul.Świtezianki 9

Lucynę Krzan – ul.Bajeczna 1

† Grażynę Ulman – ul.Widok 8

† Stefanię Firecką – ul.Półkole 3

† Tadeusza Łabuź – Al. Pokoju 37

Antoniego Misiura – ul. Bajeczna 7

Zofię Szostak – ul. Bajeczna 7

† Alicję Futrzyk – ul. Na Szaniec 21

† Krystynę Paluch – ul. Widok 16

† Helenę Drążek - ul. Półkole 7

Eufemię Chrobak – ul. Półkole 5

Władysławę Pilichowską- ul. Na Szaniec 17

Zofię Ozga – ul. Bajeczna 1

Józefę Pawlik - Al. Pokoju 24

Zbigniewa Polaka – ul. Widok 20

 Cecylię Tobiaszewicz – ul. Widok 14

 Władysława Siwca – ul. Na Szaniec 6

 Józefę Suślik – ul. Widok 10

† Wandę Zagórską - ul. Na Szaniec 17

Andrzeja Góreckiego  - ul. Widok 14

 Apolonię Zubel – ul. Na Szaniec 12

+ Teresę Cudek – ul. Bajeczna 5

+ Zbigniewa Konopka- ul. Widok 16

+ Ryszarda Godyń – ul. Widok 2

+ Monikę Jaworską – ul. Bajeczna 11

+ Ryszarda Burek – ul. Widok 2

+ Lucynę Główczyńską – Al. Pokoju 37

+ Wandę Wojnarowicz – Al. Pokoju 26

+ Marka Tomanę – ul. Bajeczna 3

+ Juliana Kowalińskiego – ul. Widok 2

+ Marię Kupiec - ul. Na Szaniec 6

+ Irenę Róg – Al. Pokoju 30

+ Ewę Toch – Al. Pokoju 22

+ Stanisława Samek – Al. Pokoju 37  

†Genowefę Tylec - Al.Pokoju 22

Janusza Terczyńskiego - ul. Bajeczna 3

+ Marię Zabłocką - ul. Na Szaniec 10

+ Kazimierę Dereń  - ul. Dąbska 25

+ Krzysztofę Orlińską – Al. Pokoju 37

+ Halinę Łuczyńską – ul. Bajeczna 7

+ Zofię Cygan – ul. Bajeczna 5

Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen.

W ostatnim czasie pożegnaliśmy:

+ Halinę Rozentalską - ul. Na Szaniec 8

+ Jana Skalskiego – ul. Widok 16

+ Józefa Smagę – ul. Zwycięstwa 1

Więcej…

Skrzynka intencji

Dzisiejsza liturgia słowa

Statystyki

378805
Dzisiaj:Dzisiaj:15
Wczoraj:Wczoraj:110
W tym tygodniu:W tym tygodniu:663
W tym miesiącu:W tym miesiącu:3925
Łącznie:Łącznie:378805
Rekord: 04-20-2019 : 1119
Goście: 1

Rzymsko-katolicka parafia Św. Stanisława Biskupa i Męczennika
ul. Zwycięstwa 21, 31-563 Kraków
Telefon: 12 414 30 16

Kancelaria parafialna:
Kraków ul. Pólkole 9a
Telefon: 12 413 53 66